Elleboogdysplasie / ED

 

Problemen aan de voorhand, met name kreupelheid door afwijkingen aan de ellebogen komen regelmatig voor bij veel rassen. De frequentie van voorkomen lijkt zelfs toe te nemen.
Ook bij de Bordeauxdog komen elleboogafwijkingen regelmatig voor.
Daarom een korte samenvatting van de problemen die in de elleboog kunnen voorkomen.
Deze elleboogafwijkingen die kunnen ontstaan tijdens de  groei worden over het algemeen samengevat als elleboogdysplasie, afgekort ED.

Het probleem begint bij kreupel lopen met de  voorpoten. Als de hond door de dierenarts wordt onderzocht  valt  vaak op dat het ellebooggewricht op beide gewrichten wat verdikt zijn.
Over het algemeen is strekken van het gewricht ook erg pijnlijk.
De volgende stap is vaak dat er röntgenfoto’s van het ellebooggewricht gemaakt worden. Meerdere posities zijn dan nodig om de verschillende afwijkingen te kunnen constateren.

Er zijn vier aparte afwijkingen in de ellebogen mogelijk die ieder slijtage ( arthrose) kunnen veroorzaken. Dit zijn dus vier vormen van elleboogdysplasie.
Er kunnen meerdere vormen naast elkaar aanwezig zijn.

Ten eerste de LPA, het los processus anconeus,
( zie tekening) Daarnaast de LPC, het los processus coronoideus,  De OCD, osteochondrose dissecans en
Incongruentie van het ellebooggewricht.
De LPA, LPC en OCD ( zie tekening) zijn losse stukjes botweefsel, die door een groeistornis zijn los komen te liggen.
Zo’n los stukje bot geeft in een gewricht versnelde slijtage en pijn. Vergelijk dit met een steentje in je schoen.

De laatste, de incongruentie is een onregelmatig gewrichtvlak door het niet exact gelijke  in de lengterichting groeien van de beide botten in de onderarm, het spaakbeen en de ellepijp.

Het los processus anconeus ( de LPA) kan vaak al op jongere leeftijd ( vanaf 5 maanden) problemen geven.
Bij de andere, de OCD, LPC en incongruentie beginnen de problemen vaak wat later ( van ongeveer 10 maanden tot 1,5 jaar).
Er zijn een aantal operatieve technieken bedacht voor deze elleboogafwijkingen, maar het meest effectief is het verwijderen van de losse stukjes bot ( de LPA, OCD of LPC) 
Bordeauxdogherplaatsing.nl 2007-2009