MEDEDELING!!!!!!!!
De formulieren voor het aanmelden van uw hond en het aanmelden als adoptiegezin worden op dit moment niet naar ons door gemailt.
Zou u ons een mail willen sturen, dan sturen wij een leeg aanmeldformulier naar u terug.

bordeauxdogherplaatsing@gmail.com

Sorry voor dit ongemak.Reglement adoptant

1. De Bordeauxdog Herplaatsing heeft als enig doel, het helpen zoeken naar een nieuwe baas voor Bordeauxdoggen die reeds aangekocht zijn en door omstandigheden moeten worden herplaatst.
Zowel de herplaatsingdienst als de site zijn niet voor bemiddeling bij verkoop van zowel pups als volwassen dieren.

2. Adoptant dient zich eerst aan te melden via het formulier op de site, waarna men op een wachtlijst komt te staan.

3. Aan de adoptant wordt gevraagd een formulier naar waarheid in te vullen. Aan de hand van deze informatie zoekt de herplaatsingdienst in overleg met de 'oude eigenaar' naar de meest geschikte Bordeauxdog voor de adoptant. Voor de adoptant geldt dat bij onjuist ingevulde informatie, de Bordeauxdog herplaatsing en de 'oude eigenaar’, na herplaatsing het recht behouden om hiervoor een verklaring te vragen en eventueel maatregelen te treffen.

4. De Bordeauxdog herplaatsing gaat discreet met uw persoonsgegevens om, alvorens deze info door te geven aan de ‘oude eigenaar’ zullen wij u eerst om toestemming vragen.

5. De Bordeauxdog herplaatsing behoudt zich het recht om zowel aangeboden honden als adoptanten te weigeren indien er gegronde redenen zijn. Deze weigering wordt per e-mail meegedeeld met vermelding van reden, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

6. Indien de adoptant na aanmelding om welke reden ook geen herplaats bordeauxdog meer wil of kan opnemen, is hij/zij verplicht dit te melden aan de Bordeauxdog herplaatsing.

7. De adoptant hanteert ten alle tijden geldige gegevens zoals emailadres en telefoonnummer en laat de Bordeauxdog herplaatsing weten wanneer de gegevens veranderen, dit kan middels een wijzigingsformulier op de site. Wanneer men onbereikbaar is wordt u automatisch uitgeschreven, u zult daarover eerst een email ontvangen.

8. De adoptant staat ingeschreven voor bepaalde tijd, de termijn is gesteld op 6 maanden. Wanneer wij in die tijd geen Bordeauxdog voor u hebben kunnen vinden wordt u automatisch uitgeschreven, u wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een mail. Eventueel kunt u zich opnieuw laten registeren.

9. De Bordeauxdog herplaatsing is in géén geval aansprakelijk voor de honden die worden herplaatst.

10. Na plaatsing behoudt de Bordeauxdog herplaatsing het recht om contact te houden met de nieuwe eigenaars. Ook een huisbezoek door ons of onze vrijwilligers moet toegestaan worden.

11. Als de geadopteerde bordeauxdog door omstandigheden wederom herplaatst moet worden, moet de hond wederom bij onze dienst aangemeld worden voor herplaatsing. In dit geval zal de Bordeauxdog herplaatsing, samen met u en/of de ‘oude eigenaar’, zoeken naar een geschikt adoptiegezin.

12. De adoptant verklaart dat hij/zij de bordeauxdog niet voor fokdoeleinden zal gebruiken en de nodige voorzorgsmaatregelen zal treffen om zogenaamde ongelukjes te voorkomen. Wanneer wij er achter komen dat er gefokt is met de geadopteerde hond, zal de Bordeauxdog herplaatsing u een boete opleggen en eventueel maatregelen treffen.

13. Wanneer de hond een stamboom heeft, wordt deze de eerste 6 maanden door de Bordeauxdog herplaatsing achter gehouden.

14. De Bordeauxdog Herplaatsing hanteert een herplaatstarief voor de te adopteren hond. Het tarief bedraagt 100 euro per hond. Voor honden van 6 jaar en ouder wordt geen vergoeding gevraagd.
Dit bedrag komt ten behoeve van de Bordeauxdog herplaatsing. Met dit geld kunnen we hulpbehoevende bordeauxdoggen opvangen en wanneer nodig van medische zorg voorzien.
Dit bedrag dient contant voldaan te worden bij overdracht van de hond of voordat de overdracht plaats vindt op rekening van de Bordeauxdog herplaatsing bijgeschreven te worden.

15. De Bordeauxdog herplaatsing werkt met een adoptiecontract. Wanneer de regels uit het adoptiecontract niet worden nageleefd zal de Bordeauxdog herplaatsing de nodige maatregelen treffen.

 

 
Bordeauxdogherplaatsing.nl 2007-2009