MEDEDELING!!!!!!!!
De formulieren voor het aanmelden van uw hond en het aanmelden als adoptiegezin worden op dit moment niet naar ons door gemailt.
Zou u ons een mail willen sturen, dan sturen wij een leeg aanmeldformulier naar u terug.

bordeauxdogherplaatsing@gmail.com

Sorry voor dit ongemak.


Reglement ter herplaatsing aan te bieden Bordeauxdog

1. De Bordeauxdog Herplaatsing heeft als enig doel, het helpen zoeken naar een nieuwe baas voor Bordeauxdoggen die reeds aangekocht zijn en door omstandigheden moeten worden herplaatst. Zowel de herplaatsingdienst als de site zijn er niet voor bemiddeling bij verkoop van zowel pups als volwassen dieren.

2. Alvorens de Bordeauxdog herplaatsing iets voor u kan doen dient u uw hond aan te melden via het formulier op de site. Indien na herplaatsing blijkt dat deze informatie onjuist is, behouden wij en de nieuwe eigenaar het recht om hiervoor een verklaring te vragen en eventueel maatregelen te treffen.

3. De Bordeauxdog herplaatsing gaat discreet met uw persoonsgegevens om, alvorens deze info door te geven aan de ‘adoptant’ zullen wij u eerst om toestemming vragen

4. De Bordeauxdog herplaatsing behoudt zich het recht om zowel aangeboden honden als adoptanten te weigeren indien er gegronde redenen zijn. Deze weigering wordt per e-mail meegedeeld met vermelding van reden, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

5. Indien de eigenaar van de aangeboden hond na aanmelding zelf een adoptiegezin heeft gevonden, is hij/zij verplicht dit te melden aan de herplaatsingdienst.

6. De eigenaar van de aangeboden hond hanteert ten alle tijden geldige gegevens zoals emailadres en telefoonnummer en laat de Bordeauxdog herplaatsing weten wanneer de gegevens veranderen, dit kan middels een wijzigingsformulier op de site.

7. De Bordeauxdog Herplaatsing heeft als regel, enkel honden waar geen vergoeding voor gevraagd wordt, te herplaatsen. Daarnaast vraagt de Bordeauxdog herplaatsing een herplaatstarief aan degene die de hond adopteert. Dit bedrag komt ten behoeve van de Bordeauxdog herplaatsing. Met dit geld kunnen we hulpbehoevende bordeauxdoggen opvangen en wanneer nodig van medische zorg voorzien.

8. De Bordeauxdog herplaatsing werkt met een afstandsverklaring.

Aanmeldformulier Bordeauxdog

 

 
Bordeauxdogherplaatsing.nl 2007-2009