Reglement voor opvang

1. Voordat we overgaan tot het officieel aannemen van een opvanggezin, zullen we eerst een huisbezoek doen en kijken hoe de leef- en woonomstandigheden zijn. Dit heeft alles te maken met het feit of de opvanghond wel zou kunnen aarden in de woonomgeving van het pleeggezin. Het is ook van belang om te weten of er andere dieren op het pleegadres wonen.

2. Aan het opvangadres wordt gevraagd een formulier naar waarheid in te vullen. Bij onjuist ingevulde informatie behoudt de Bordeauxdog herplaatsing zich het recht hiervoor een verklaring te vragen en eventueel maatregelen te treffen.

3. De Bordeauxdog herplaatsing behoudt zich ten alle tijden het recht van weigeren. Deze weigering wordt per e-mail meegedeeld met vermelding van reden, hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Het opvangadres hanteert ten alle tijden geldige gegevens zoals emailadres en telefoonnummer en laat de Bordeauxdog herplaatsing weten wanneer de gegevens veranderen, dit kan middels een wijzigingsformulier op de site.

5. De Bordeauxdog herplaatsing gaat discreet met uw persoonsgegevens om, alvorens deze info door te geven aan het ‘definitieve plaatsingsadres’ zullen wij u eerst om toestemming vragen.

6. De Bordeauxdog herplaatsing verwacht van u, dat u enige tijd na opvang een karakterbeschrijving van de hond kan geven en weet hoe deze reageert in bepaalde omstandigheden. Zo kan de Bordeauxdog herplaatsing het juiste gezin bij de hond zoeken.

7. Het opnemen van een pleeghond gebeurt op vrijwillige basis. De Bordeauxdog herplaatsing is in géén geval aansprakelijk voor de honden die worden opgevangen. Wanneer de opvanghond schade veroorzaakt aan b.v. inboedel of personen dan is dat voor uw eigen rekening.

8. U zult de kosten van voeding zelf voor uw rekening moeten nemen (tenzij we voeding op voorraad hebben).

9. Indien er dierenartskosten gemaakt worden, dan zal dit altijd in overleg gaan met de Bordeauxdog herplaatsing.

10. Het opvangadres verklaart dat hij/zij de bordeauxdog niet voor fokdoeleinden zal gebruiken en de nodige voorzorgsmaatregelen zal treffen om zogenaamde ongelukjes te voorkomen. Wanneer wij er achter komen dat er gefokt is met de opvanghond, zal de Bordeauxdog herplaatsing u een boete opleggen en eventueel maatregelen treffen.

11. De Bordeauxdog herplaatsing werkt met een opvangcontract. Wanneer de regels uit het adoptiecontract niet worden nageleefd kan de Bordeauxdog herplaatsing de nodige maatregelen treffen.

12. Er kan ten alle tijden gesproken worden over definitieve opvang. De normale adoptie procedure zal dan van toepassing zijn.

13. Tot slot kijken we ook naar de ervarenheid van het pleeggezin i.v.m. de verzorging, het kennen en herkennen van gedrag en de omgang met honden.
Het opvangen van een opvanghond kan veel flexibiliteit van een pleeggezin vragen, maar het geeft daarnaast ook enorm veel voldoening om het dier uiteindelijk zijn of haar nieuwe leven tegemoet te zien gaan. U geeft deze hond de ultieme kans op een beter leven!
Bij alle mogelijke problemen, kunt er erop rekenen dat wij altijd naast u staan en samen met u oplossingen zullen bedenken.
U staat er nooit alleen voor.

Aanmeldformulier Opvanggezin

 
Bordeauxdogherplaatsing.nl 2007-2009