Soms is het nodig om een Bordeauxdog op te vangen en dit brengt uiteraard kosten met zich mee, denkt u maar aan de dierenartsbezoeken voor de betreffende hond! Iedere Bordeauxdog die wij opvangen laten we onderzoeken door de dierenarts. Uiteraard moet de hond ook eten. Deze kosten worden momenteel door ons zelf betaald. Nu zijn wij opzoek naar sponsors en donateurs die ons financieel willen steunen.

De Bordeauxdog herplaatsing kan dus eigenlijk niet zonder Uw steun! Door uw hulp, kan onze organisatie de Bordeauxdoggen in Nederland helpen. Als donateur/sponsor steunt u het werk van de Bordeauxdog herplaatsing die zich bekommert om het lot van Bordeauxdoggen die hulp nodig hebben. Het gaat hier om Bordeauxdoggen die een nieuw baasje zoeken, die tijdelijk opgevangen moeten worden, of die verwaarloosd zijn. Wij proberen ook altijd een asielhond te voorzien van een eigenaar die bij ons op de lijst staat.

Wil u ons werk steunen maak dan een geldbedrag over en stort dit dan op:

 

NL38 INGB 0685 8098 03
t.n.v. Bordeauxdog herplaatsing/ van Rijn
te Den Haag

 


Namens de Bordeauxdog herplaatsing willen wij u alvast hartelijk bedanken voor uw steun. 
Bordeauxdogherplaatsing.nl 2007-2009