TIPS


Verwacht geen 'wonderbordeauxdog', dan kan het alleen maar meevallen. Ga de nieuwe hond ook niet vergelijken met een eventuele vorige hond. Iedere hond heeft zijn eigen persoonlijkheid.

Bij plaatsing is het beter om, wanneer u al een hond heeft, de kennismaking tussen beide honden op neutraal terrein te laten plaats vinden.

Begin alleen aan een hond wanneer u hem helemaal ziet zitten. We zitten er niet op te wachten dat de hond snel weer herplaatst moet worden.

Geef uw nieuwe aanwinst de ruimte en de rust om aan de nieuwe situatie te wennen. Hij zal zich misschien niet gelijk thuis voelen. Geef de hond een eigen plek waar hij zich terug kan trekken zonder gestoord te worden.

Het is vaak raadzaam om een gehoorzaamheids cursus te volgen. Dit bevorderd de baas/hond relatie en een hond (zeker een grote hond als een Bordeauxdog) moet gehoorzaam zijn.

Bij iedere hond geldt; wees consequent. Vooral in het begin moet de hond duidelijk gemaakt worden wat wel en niet mag. Doe dit echter niet op agressieve wijze, de hond zal angst voor u krijgen.
 


 
Bordeauxdogherplaatsing.nl 2007-2009